one stop total services

화우

  • print

화우

  • home
  • bar
  •  
  • bar
  •  
구성원
전체구성원
프로필 이미지

조유정

변리사

T : 02-3465-7839 / F : 02-3465-7800

E : joyj@hwawoo.com

v_card

<학력>

2022 / 서울대학교 식물생산과학부 원예생명공학과 졸업.

 

<경력>

2020             /  57회 변리사 시험 합격.

2022 ~ 2024  /  특허법인 한얼 변리사.

2024 ~ 현재  /  특허법인() 화우 변리사.