one stop total services

화우

  • print

화우

  • home
  • bar
  •  
  • bar
  •  
구성원
전체구성원
프로필 이미지

김정훈

변리사

T : 02-3465-7717 / F : 02-3465-7800

E : kjh@hwawoo.com

v_card

<학력>

2022 / 성균관대학교 전자전기공학부 졸업(학사).

 

<경력>

2020            /  57회 변리사 시험 합격.

2021 ~ 2023  /  특허법인 고려 변리사.

2023 ~ 현재  /  특허법인(화우 변리사.