one stop total services

화우

  • print

화우

  • home
  • bar
  •  
  • bar
  •  
구성원
전체구성원
프로필 이미지

박민희

변리사

T : 02-3465-7816 / F : 02-3465-7800

E : parkmh@hwawoo.com

v_card

<학력>

2011 / 연세대학교 이과대학 생화학 졸업. (이학사)

2016 / 연세대학교 대학원 의과학과 졸업. (이학박사)


<경력>

2016 ~ 2017     /   연세대학교 세브란스 BK21 박사후 연구원.

2019               /   56회 변리사 시험 합격.

2020 ~ 2021    /    특허법인 리채.

2022 ~           /    특허법인() 화우 변리사.