one stop total services

화우

  • print

화우

  • home
  • bar
  •  
  • bar
  •  
구성원
전체구성원
프로필 이미지

조영기

변리사

T : 02-3465-7823 / F : 02-3465-7800

E : ygjo@yoonyang.com

v_card

<학력>

2021 / 성균관대학교 신소재공학부 졸업.


<경력>

2020            /  57회 변리사 시험 합격.

2021            /  58회 변리사 1차 시험 민법 검토위원 위촉.

2021 ~ 현재  /  특허법인() 화우 변리사.