one stop total services

화우

  • print

화우

  • home
  • bar
  •  
  • bar
  •  
구성원
전체구성원
프로필 이미지

이정현

변리사

T : 02-3465-7843 / F : 02-3465-7800

E : junghyunlee@hwawoo.com

v_card

<학력>

2021 / 서울과학기술대학교 산업시스템학과 , 지식재산기술경영학과 졸업.

 

<경력>

2020            /  57회 변리사 시험 합격.

2021            /  변리사 2차 시험 산업재산권 검토위원 위촉.

2021 ~ 현재  /  특허법인() 화우 변리사.